Közgyűlés meghívó 2022

                                         

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Tagtársam!

 

Szeretettel meghívom a Magyar Tenger Vízisport Egyesület soron következő 


KÖZGYŰLÉS-ére,

melynek

Helyszíne:                       .Balatonberény, Kossuth tér 1Nagyterem.

Időpontja:                                    2022. május 04. 16:30

Napirendi pontok:

1. Tagfelvétel-kizárás

2. 2021. évi Pénzügyi beszámoló.

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évről.

4. Az Etikai Bizottság beszámolója a 2021. évről.

5. 2022. évi Terv ismertetése

6. A Felügyelő Bizottság értékelése a 2022. évi Tervről.

7. Egyebek

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy azt az Alapszabály III/1./2. bekezdésben foglaltak szerint, azonos napirendi pontokkal, ugyanerre a helyszínre, 2022. május 07. 09:00 órára ismételten összehívom.Az újra összehívott Közgyűlés, - tekintet nélkül a megjelentek számára – határozatképes.

A Tagok szavazati és tanácskozási jogukat csak személyesen gyakorolhatják.

Szíves megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok!  A 2. és 5.Napirendi pontokhoz tartozó dokumentumokat április 30.ig előzetes tájékoztatásul megküldöm.

Maradok tisztelettel:Dér Ferenc  elnök

 

Balatonberény, 2022.04.04