Közgyűlés meghívó 2023

                                             


MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a  Balatonberényi Magyar Tenger Vizisport Egyesület   

KÖZGYŰLÉS-ére.

Helyszíne: . Balatonberény, Kossuth tér 1. Nagyterem.
Időpontja: 2023. április 11. 12 óra.
Napirendi pontok:

1.Ügyrendi kérdések
2. Tagfelvétel
3. Az Elnökség 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022. évről.
5. Az Etikai Bizottság beszámolója a 2022. évről.
6. 2023 évi terv és költségvetés elfogadása.
7. A Felügyelő Bizottság értékelése a 2023. évi tervről és költségvetésről.
8. Elnöki beszámoló

9. Levezető elnök megválasztása
10. Szavazatszedő Bizottság tájékoztatása
11. Tisztségviselők választása.
12. Egyebek

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy azt az Alapszabályban foglaltak
szerint, azonos napirendi pontokkal, ugyanerre a helyszínre,
2023. április 15. /szombat/ 09:00 órára
összehívom.
Az ismételten összehívott Közgyűlés - tekintet nélkül a megjelentek számára –
határozatképes.
A Tagok szavazati és tanácskozási jogukat csak személyesen gyakorolhatják.
Szíves megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok!
Tisztelettel: Dér Ferenc elnök
Balatonberény, 2023. március 20.