kikötő fejlesztés

 Magyar Tenger Vízisport Egyesület

 Fejlesztési koncepció

2017

 

Készítette: Lepp László

 Az egyesület adatai

 

Az egyesület neve: Magyar Tenger Vízisport Egyesület

Székhelye:  8649 Balatonberény Kossuth tér 1.

Képviseletre jogosult neve: Dér Ferenc elnök

Honlap címe: www.portbereny.hu

 

A fejlesztések átgondolt és tervszerű végrehajtása érdekében a 2016.évi közgyűlésen határozat született a fejlesztési koncepció kidolgozására.

 

A koncepció a tagság és az elnökség beérkezett javaslatai alapján került összeállításra.

 

  1. 1.     A fejlesztési koncepció célja

 

A fejlesztések célja, hogy az MTVE kikötője hosszú távon biztosítsa az egyesület tagjainak, biztonságos, kellemes és sportszerű kikapcsolódását.

Az egyesület alapszabálya meghatározta azokat a célokat,melyek  elérése érdekében kell az  egyesületet működtetni. Ezek az alábbiak:

 

-      a Balaton védelmével, a vízminőség javításával, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos teendőket

-      a vízi sportolási lehetőségek biztosítását, oktatási-, kulturális célok előmozdítását a vízi sportok oktatásával,

-      az idegenforgalmi célok előre mozdítását a kulturált természeti környezet kialakításával,

-      a vízi járművek tárolásának megoldását kikötő létesítésével, üzemeltetésével,

-      az itt élő állandó lakosok és az üdülőtulajdonosok kulturált, színvonalas pihenését,

-      a helyi önkormányzattal történő együttműködést,

-      az együttműködést hasonló célkitűzésű szervezetekkel, egyesületekkel (regionális és országos szinten is), mindazokkal, akik tenni kívánnak a Balaton megmentéséért, vízminőségének megőrzéséért.

-      pályázatok benyújtását az Egyesületi célok előmozdítására,

-      a természetes növény- és állatvilág óvását,

-      az Egyesületet támogató szervezetek számának növelését, valamint pályázatokon való részvételt,

-      a parti sáv gondozását és ápolását.

 

A koncepció rövid távú és hosszú távú fejlesztéseket tartalmaz. A rövid távú fejlesztések az éves költségvetések terhére megvalósíthatok,időtávja 1-3 év. A hosszú távú fejlesztések külső források, pályázati bevételek bevonásával valósíthatók meg, időtávja 3-10 év. .Az Egyesületünk fejlesztési koncepciójának azon tételeit, melyek érinthetik  a Balatonberényi Önkormányzat e területre vonatkozó fejlesztési terveit, az Önkormányzattal illetve  a szakhatóságokkal egyeztetni kell.

 

 

  1. 2.     Rövid távú fejlesztések

 

-                sólya átalakítása, az új sólya szélessége 3m, lejtése 1:7 a szabvány szerint,

a meglévő sólya szélessége, lejtése, hosszúsága nem felel meg a biztonságos és kényelmes csónak ill. vitorlás kivételnek.

-                csörlő áthelyezése, felújítása, villamos hajtásának kiépítése,

a biztonságos daruzás és sólyázás érdekében a csörlőt 1.5-2 méterrel  a part felé  kell  áthelyezni és  villamos hajtásura  kell átalakítani ugy, hogy egyuttal a munkavédelmi előirásoknak is megfeleljen.

-                 pipázó felújítása,

nádazás javítása, oszlopok, padok asztal festése,

az állagmegóvás valamint az esztétikus megjelenés érdekében.

-                kertipadok beszerzése, és elhelyezésük a parton ill mólószáron

a kényelmes pihenés feltételeinek megteremtése érdekében

-                kerékpár tároló kialakítása,

legalább 3 helyen 4-5 db kerékpár tárolására alkalmas állvány kialakítása.

-                hirdetőtábla felújítása,

esztétikus, könnyen kezelhető hirdetőtábla kialakítása

-                 vendégmólók, gát, kikötő felőli oldal megerősítése,

az állagmegőrzés elengedhetetlen feltétele.

-                videó megfigyelő rendszer kiépítése,

a kikötött vízi járművek  vagyonvédelme érdekében.

-                fából készült szerszámkamra beszerzése,

az egyesület tulajdonában lévő szerszámok, gépek, tárolására.

 uszály, katamarán a kikötői munkák elvégzéséhez

Ez a vizijármü az oszlopok, meder, bólyák, karbantartásához, kőhordáshoz szükséges.

 

-                vendégmóló bejárati kapujának kártyás működtetése,

a vagyonvédelem növelése érdekében.

-                további szemetesek kihelyezése,

               a környezet tisztaságának növelése érdekében

-                emelőgerenda beszerzése,

-                második pipázó építése, a sorompótól balra

 

  1. 3.     Hosszú távú fejlesztések

 

-                kikötő kijárat átépítése, a molószárak meghosszabbitásával

az évenkénti kotrások elkerülése, valamint az állandó legalább 70 cm mély bejárati vízmélység biztosítása érdekében.

-                szilárd kerítés kiépítése,

a vagyonvédelem megteremtése érdekében.

-                egyesületi épület építése,

női-férfi mosdó, zuhanyzók, közös helyiség kialakítása, később fedett tároló kiépítése.

-                fedett kajaktároló kialakítása,

a később beszerzésre kerülő egyesületi tulajdonú vízi eszközök tárolására.

-                saját tulajdonú csónakok, kajakok, vitorlások vásárlása,

az egyesületi tagok gyermekeinek oktatására.

.