KIKÖTŐ HASZNÁLAT

Magyar Tenger Vízisport Egyesület

Kikötő használatának szabályai

2021. június

 

 

Bevezetés

 

A Magyar Tenger Vízisport Egyesület kikötője Balatonberény közigazgatási területén lévő

-/19/C/D/A/-/131-00 regisztrációs számú engedéllyel rendelkező kishajó kikötő.

 Földrajzi azonosítója: 46fok 43,03 perc N- 017fok 19,75perc E.

A kikötő üzemeltetési formája saját használatú.

Nyitva tartása: időszakos, április 30.-tól szeptember 30.-ig.

Üzemidő naponta: 24 óra

A kikötő használatának szabályai az engedély, az Alapszabály az SZMSZ és a közgyűlés által elfogadottak szerint  készült.

A kikötő üzemeltetője a kikötőt használó vízi járművet őrizetben nem részesíti, felelősséget nem vállal és kártérítést sem nyújt azokért a károkért (lopás,rongálás, tűzeset, stb.), amely akár a vízi járművön következik be.

 

  1. 1.     A kikötő használata

 

1.1.A kikötő 156 sorszámozott hellyel rendelkezik.

1.2.A kikötőben kikötőnaplót kell vezetni.

1.3.A kikötőben a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat mindenkinek be  

      kell tartani.

1.4.Minden tag köteles a kommunális hulladékot a kijelölt tárolóba elhelyezni.

1.5.A kikötőben veszélyes hulladékot tárolni, keletkezésével kapcsolatos tevékenységet  

      folytatni szigorúan tilos!

1.6.A kikötőben lévő közlekedési utakat szabadon kell hagyni. A táblával jelölt területen

      kívül közlekedni tilos.

1.7.Közúti járművekkel a ki-, és be-rakodást kivéve, csak a kijelölt helyeken lehet

      parkolni. Többnapos parkolás nem lehetséges.

1.8. A kikötő területére autóval be-, ill. kihajtani csak a  sorompóval ellátott bejáraton

      lehet.

1.9.A sorompót mindig zárva kell tartani.

1.10.        A sorompó kulcsát, vagy vezérlő kártyáját másnak átadni tilos.

1.11.        A kikötőben járművel megengedett sebesség 10 km/ó

1.12.        hajóval 2.5 km/ó

1.13.        A kikötő bejáratánál valamint a parttal párhuzamos csatornánál csak fokozott

      óvatossággal lehet közlekedni. A mozgó árbocokat folyamatosan figyelni kell.

1.14.        Az elhaladással kapcsolatos hajózási szabályokat be kell tartani.

1.15.        A kikötő partszakaszának tisztán tartása minden tag alapvető feladata.

1.16.        A mólók, stégek valamint a kikötő szerelvényeinek, tartozékainak esetleges hibáit,

      rongálását, hiányát minden tag köteles a kikötőmesternek jelezni. A bóják, oszlopok és

      rögzítésük karbantartása a bérlők feladata elhelyezésüket a kikötőmesterrel kell

     előzetesen egyeztetni.

1.17.        A sólya végén lévő csörlő kulcsát a kikötőmestertől lehet elkérni. A csörlőt, sólyát,

      kísérő mólót mindenki csak a saját felelősségére, az érvényes biztonsági előírások

      betartása mellett használhatja.

 

2.1. Tartós (tagi) bérleti helyek

 

2.1.1. A kikötőhelyeket a (vendéghelyek kivételével) a tagok csak érvényes bérleti szerződés  

          birtokában használhatják.

2.1.2. Minden tag csak az érvényesítési matricán szerepelő sorszám szerinti helyet

          használhatja kivéve, ha az eredeti helyét ideiglenesen az egyesületnek átadja, és cserébe

          ideiglenesen más hely használatát engedélyezi az elnökség. A vízre tétel részleges

         szabályait az SZMSZ  tartalmazza.

2.1.3. A szabályok megsértésével vízre tett járművet az Egyesület a tulajdonos költségére a

         vízből eltávolítja.  

2.1.4. A tagok kötelesek a kikötőhelyük vízfelületét és a part, vagy móló szakaszukat  

          rendszeresen tisztítani az esetleges meghibásodásokat a kikötőmesternek jelezni.

2.1.5. Mólón, partszakaszon átalakítást csak előzetes engedély alapján lehet végezni. Az

          engedélyezett átalakítást a tagnak saját költségére lehet elvégezni. A jóváhagyott  

          átalakítás az egyesület tulajdonába kerül.

.

 2.2. Vendéghelyek

 

2.2.1. Az állandó vendéghelyeket, ill. az időszakosan felszabaduló kikötőhelyeket a

          kikötőmesternél alkalmanként jelentkező kérelmezők számára a kikötőmester jelöli ki.

2.2.2. A vízre tételi engedélyt a kikötőmester akkor adja meg, ha a kérelmező a díjszabás

         szerinti díjakat megfizette, ill. a „V” jelű matricát a kikötőmester átadta és az a vízi

         járműre jól látható módon felhelyezésre került.

2.2.3. A vendégek kötelesek a kikötőrendet betartani.

2.2.4. A kikötőrend megsértése a vendéghely bérleti szerződésének azonnali felmondását

          eredményezi.

 

2.3. Általános rendelkezések

 

2.3.1. Csónak helyre csak csónak, vitorlás helyre csak vitorlás vagy akkumulátoros

          motorcsónak köthető ki. Az akkumulátoros motorcsónakok további számának  

          bővítéséhez az elnökség előzetes engedélye szükséges.

2.3.2. A kikötőben 2.75 méternél szélesebb és 50 cm mélyebb merülésű vízi jármű nem

          tartható ( a merülés, a meglévő bérleti szerződéssel rendelkező vízi járművekre 

          nem vonatkozik).

2.3.3. Vitorlás vagy elektromos hajó hosszúsága: max. 8m (26 láb), általános szélessége:

          max: 2,5 m lehet.

2.3.4. Csónak hosszúsága: max. 5 méter, szélessége: max 1,60 méter lehet.

2.3.5. Az elektromos rendszer csak kettős gumiszigetelésű legalább 1,25mm2 vastagságú

          kültéri, vízálló kábellel használható. Toldás, hosszabbítás nem engedélyezett. A

          kábel botlásveszélyt nem okozhat. A kábel szakszerűtlen elhelyezése, vagy hibás

          használata a kábel tulajdonosának anyagi és jogi felelőssége. Az elektromos vízi

          járművek rendszereinek hibájából keletkező károk felelőssége a jármű

          tulajdonosát, vagy üzemeltetőjét terheli.

2.3.6. A kikötőrend betartása minden tag és vendég részére kötelező.

2.3.7. A kikötőben kihelyezett figyelmeztető és tiltó táblák betartása minden tag és vendég

          számára kötelező.

2.3.8. A kikötőmester utasításait a tagok és a vendégek kötelesek betartani.

2.3.9. A szabályokat megszegők ellen saját hatáskörben az Elnökségnek, más esetekben

         (etikai vétségek) az Etikai Bizottságnak kell eljárni.

2.3.10.A kikötőrendet megsértőkkel szemben a figyelmeztetés, belépő kártya határozott idejű,

          vagy végleges  letiltása, tagság felmondása szankciók alkalmazhatók.