Közgyűlés meghívó 2024

meghi-vo-2024-02-20-mtve-.docx     

                                       

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Magyar Tenger Vízisport Egyesület  


KÖZGYŰLÉS-ére.

 

HelyszínBalatonberény, Kossuth tér 1. Önkormányzat Nagyterme.

Időpont:2024. február 20. 11.30 óra.

Napirendi pontok:

1.  2024. évi tagdíj, bérleti díj és egyéb díjak megállapítása.

2.2024 évi Terv megtárgyalása, költségvetés elfogadása.

3.  Egyebek

Alapszabály 6. bek.: “ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagoknaktöbb, mint  a felejelen van.”

 Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy azt az Alapszabály 5. bekezdésben foglaltak szerint, azonos napirendi pontokkal,ugyanerre a helyszínre,

2024. február 24 .  /szombat/10:00 órára

összehívom.

Az ismételten  összehívott Közgyűlés - tekintet nélkül a megjelentek számára – határozatképes.

A Tagok szavazati és tanácskozási jogukat csak személyesen gyakorolhatják.

Szíves megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok!

 

Balatonberény, 2024. február04.

 

                                                                           Tisztelettel:

Tóth Béla

elnök