Közgyűlés meghívó 2024

   

                                       

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Magyar Tenger Vízisport Egyesület  


KÖZGYŰLÉS-ére.

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelettel meghívom a Magyar Tenger Vízisport Egyesület 2024 évi II. közgyűlésére.

Napirendi pontok:

1, Tagfelvétel

2, 2023 évi beszámoló

3,Alapszabály módosítás

4, A Gazdasági vezető megbízási- és a Kikötőmester munkaszerződésének jóváhagyása

5, Díjjegyzék jóváhagyása

6, 2024 terv, és fejlesztési koncepció

7, Tisztségviselő választás 8, Egyebek


Helyszín: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Önkormányzat nagyterme
Időpont: 2024.május 01. szerda 11.30 óra

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy azt az Alapszabály 5. bekezdésében foglaltak szerint, azonos napirendi pontokkal, ugyanerre a helyszínre
2024. május 04. szombat 9.00 órára összehívom!
Az ismételten összehívott Közgyűlés- tekintet nélkül a megjelentek számára-határozatképes.
A közgyűlési napirendek a mellékletben olvashatóak, a napirendek írásos anyagait a következő napokban küldjük ki tagjainknak. 
A tagok szavazati és tanácskozási jogukat csak személyesen gyakorolhatják.
Szíves megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok!

Balatonberény, 2024.04.20.
Tisztelettel:  Tóth Béla
        Elnök